منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

برق دار شدن ترانس جديد پست طرشت

ترانس جديد پست 63/230 كيلوولت طرشت با ظرفيت 250 مگاولت آمپر برق دار شد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=80344

آخرین ویرایش در تاریخ پنج شنبه, 28 مرداد 1395 14:40

سایر خبرهای مرتبط