منو

انجام طرح پايلوت بازديد هوايي خطوط انتقال و فوق ...

طرح پايلوت بازديد هوايي خطوط انتقال و فوق توزيع بر روي 100 كيلومتر از خطوط شركت برق منطقه اي غرب انجام شد .

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=80303

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 25 مرداد 1395 14:40

سایر خبرهای مرتبط