منو

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان؛ خوزستان قطب ...

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: استان خوزستان به دليل وجود نيروگاههاي فراوان و بزرگ قطب انرژي برق درجنوب غرب كشور است.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=80273

آخرین ویرایش در تاریخ جمعه, 22 مرداد 1395 14:40

سایر خبرهای مرتبط