منو

در شركت برق منطقه اي خوزستان؛ جلسه كميته تخصصي حوادث ...

جلسه كميته تخصصي حواث شبكه انتقال وفوق توزيع در سه ماهه اول سال 95 با حضور مديرعامل در محل سالن كنفرانس معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي خوزستان تشكيل شد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=80140

آخرین ویرایش در تاریخ جمعه, 01 مرداد 1395 14:39

سایر خبرهای مرتبط