منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

آيا اين هفته، مصرف برق دوباره ركورد مي شكند؟

تصور كنيد كه در اوج گرماي هوا، ناگهان برق قطع شود و همه وسايل برقي از جمله كولر كه وسايل آسايش شما در آن لحظات طاقت فرساي گرماست، از كار بيافتد.بي ترديد حتي فكر كردن به چنين لحظاتي نيز چندان آسان نيست. اما شايد هنوز هم براي پيشگيري از بروز چنين حوادثي دير نباشد. براي آنكه بدانيد چگونه مي توانيد در ا...

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=80103

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 29 تیر 1395 14:39

سایر خبرهای مرتبط