منو

مديرعامل شركت توانير عنوان كرد؛10 درصد صرفه جويي برق ...

مديرعامل شركت توانير از افزايش بار مصرفي شبكه به بيش از 51 هزار مگاوات خبر داد و با تاكيد بر آمادگي كامل بخشهاي اصلي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق كشور، از مردم درخواست كرد با افزايش حساسيت نسبت به صرفه جويي و مديريت مصرف برق به ويژه كنترل بارهاي سرمايشي، صنعت برق را در عبور موفقيت آميز از پيك تاب...

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=80127

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 29 تیر 1395 14:39

سایر خبرهای مرتبط