منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

افزايش ظرفيت پست132 كيلوولت ساحل برج نيشابور

مجري پست هاي انتقا ل نيروي شركت برق منطقه اي خراسان از توسعه پست 132 كيلوولت ساحل برج در نيشابور خبر داد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=80016

آخرین ویرایش در تاریخ پنج شنبه, 17 تیر 1395 14:38

سایر خبرهای مرتبط