منو

در هفته گذشته؛ اوج مصرف برق به 45934 مگاوات رسيد

اوج مصرف برق در روزهاي 29 خرداد تا 4 تيرماه نسبت به هفته پيش از آن 384 مگاوات بيشتر شد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=79942

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 05 تیر 1395 14:38

سایر خبرهای مرتبط