منو

بيش از 80 درصد از ترانسفورماتورهاي كم بار و پر بار ...

با تلاش معاونت بهره برداري و در راستاي طرح ملي و جهادي كاهش تلفات انرژي و همچنين بمنظور پايداري هرچه بيشتر شبكه برق در تابستان سالجاري، كارجابجايي بيش از 80 درصد از ترانسفورماتورهاي كم بار و پر بار در كلانشهر اهواز انجام شد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=79888

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 30 خرداد 1395 14:38

سایر خبرهای مرتبط