منو

در سال گذشته 56 هزار و 238 مشترك به تعداد مشتركان توزيع ...

مدير عامل شركت توزيع برق مازندران از افزايش 56 هزار و 738 مشترك به تعداد مشتركان حوزه توزيع برق مازندران در سال گذشته خبر داد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=79861

آخرین ویرایش در تاریخ پنج شنبه, 27 خرداد 1395 14:38

سایر خبرهای مرتبط