منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

افزايش تعداد مشتركان شركت برق منطقه اي زنجان

معاون برنامه ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه اي زنجان از افزايش تعداد مشتركان از خرداد ماه سال 95 خبر داد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=79835

آخرین ویرایش در تاریخ پنج شنبه, 27 خرداد 1395 14:38

سایر خبرهای مرتبط