منو

تشريح برنامه هاي اقتصاد مقاومتي صنعت برق استان يزد

در هفتمين جلسه ستاد راهبردي مديريت اقتصاد مقاومتي استان برنامه هاي اقتصاد مقاومتي صنعت برق يزد تشريح شد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=79842

آخرین ویرایش در تاریخ پنج شنبه, 27 خرداد 1395 14:38

سایر خبرهای مرتبط