منو

استفاده از سه پايه فلزي مهاري براي حفظ تعادل و بتن ...

به منظور تعميروبازسازي تيرهاي فرسوده، طرح استفاده از سه پايه فلزي مهاري به جاي جرثقيل جهت حفظ تعادل، تراز نمودن و بتن ريزي پاي تير برق براي نخستين بار در كشور در شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در حال انجام است.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=79816

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 24 خرداد 1395 14:37

سایر خبرهای مرتبط