منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

باحضور متخصصان صنعت برق كشور و به ميزباني برق فارس؛ ...

باهدف ارتقاء سطح دانش متخصصان صنعت برق كشور در زمينه طراحي، ساخت و احداث پست هاي انتقال و فوق توزيع برق و بهينه سازي طرحهاي فوق، گردهمايي دو روزه با حضور كارشناسان و متخصصان صنعت برق كشور به ميزباني شركت برق منطقه اي فارس برگزار شد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=79818

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 24 خرداد 1395 14:37

سایر خبرهای مرتبط