منو

افتتاح يازده پست انتقال و فوق توزيع برق در هفته ...

با افتتاح ايستگاههاي فوق توزيع وانتقال 710 مگاولت آ مپر و حدود 300 كيلومتر مدار خط به ظرفيت فعلي شبكه برق افزوده مي شود . مديرعامل برق باختر در پايان ضمن تشكر از مديران ، كارشناسان و كاركنان برق باختر به جهت تلاش بي وقفه در راه اندازي اين پروژه ها اظهار اميدواري نمود كه با توجه به تمهيدات صورت گرفته...

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=79805

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 24 خرداد 1395 14:37

سایر خبرهای مرتبط