منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

بازديد آخر به آسمان رسيد/ تسليم در برابر اراده خالق ...

براي بازديد آخر ازطرحي رفته بودند كه مدت ها بود تمام تهران منتظرش بودند اما گويا سرنوشت چنين نوشته شد كه بازديد آخر از اين خط انتقال برق برايشان به آسمان منتهي شود.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=79790

آخرین ویرایش در تاریخ جمعه, 21 خرداد 1395 14:22

سایر خبرهای مرتبط