منو

كارشناس ارشد محيط زيست و توسعه پايدار وزارت خارجه؛ ...

كارشناس ارشد محيط زيست و توسعه پايدار وزارت خارجه گفت: انرژي و محيط زيست بايد در قالب توسعه پايدار ديده شود.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=79692

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 15 خرداد 1395 14:22

سایر خبرهای مرتبط