منو

برگزاري جلسه باز طراحي فرايندهاي شركت توزيع برق ...

جلسه بازطراحي فرايندهاي شركت توزيع برق جنوب استان كرمان بر مبناي مدل BPMS با حضور مشاورين مربوطه برگزار شد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=79591

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 03 خرداد 1395 14:21

سایر خبرهای مرتبط