منو

ركورد زني مصرف برق در آخرين هفته ارديبهشت ماه

پيك يا همان نقطه ا وج مصرف برق در هفته منتهي به 31 ارديبهشت ماه ركورد 42 هزار و 304 مگاوات را پشت سرگذاشت.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=79592

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 03 خرداد 1395 14:21

سایر خبرهای مرتبط