منو

افزايش روستاهاي برق دار شده در سال گذشته

روستاهاي برق دار شده كشور تا پايان سال 1394 به 56 هزار و 139 روستا افزايش يافت.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=79517

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1395 14:21

سایر خبرهای مرتبط