منو

نصب اسپيسر بين مداري خطوط 63 و 230 كيلوولت كرج – ...

با نصب اسپيسر بين مداري 230 كيلوولت بين خطوط 63 و 230 كيلوولت كرج – وردآورد، از برخورد خطوط مذكور و در نتيجه وقوع حوادث در شبكه جلوگيري به عمل آمد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=79471

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 19 ارديبهشت 1395 14:21

سایر خبرهای مرتبط