منو
صفحه اصلیسامانه هاتولید پراکنده


تولید پراکنده

متقاضی گرامی شما می توانید راهنمای انعقاد قرارداد خرید تصمینی برق مقیاس کوچک را از لینک زیر دانلود نمایید

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (ابلاغ عدم استفاده از مولدهای مستعمل.tiff)ابلاغ عدم استفاده از مولدهای مستعمل.tiff[ ]48 kB180 دانلود ها2016-04-11 11:26
دانلود این فایل (جداول 10 گانه.pdf)جداول 10 گانه[ ]874 kB223 دانلود ها2016-04-11 11:25
دانلود این فایل (دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک.pdf)دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک[ ]1001 kB342 دانلود ها2016-04-11 11:24
دانلود این فایل (راهنمای انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق مقیاس.pdf)دانلود راهنمای انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق مقیاس کوچک[ ]505 kB392 دانلود ها2016-03-15 08:39
دانلود این فایل (روند عقد قرارداد.pdf)روند عقد قرارداد[ ]375 kB210 دانلود ها2016-04-11 11:06
دانلود این فایل (شرایط خصوصی.pdf)شرایط خصوصی[ ]452 kB174 دانلود ها2016-04-11 11:21
دانلود این فایل (شرایط عمومی.pdf)شرایط عمومی[ ]1150 kB172 دانلود ها2016-04-11 11:20
دانلود این فایل (مصوبه-وزیر-نیرو-28471.jpg)مصوبه-وزیر-نیرو-28471[ ]107 kB152 دانلود ها2016-04-11 11:32
دانلود این فایل (موافقتنامه.pdf)موافقتنامه[ ]363 kB173 دانلود ها2016-04-11 11:22
دانلود این فایل (نرخ94.pdf)نرخ 94[ ]35 kB232 دانلود ها2016-04-11 11:23

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 23 فروردين 1395 11:32