منو


چشم اندازGIS

برنامه‌ها، پروژه‌ها و فعاليت‌هاي آتي 

a) تدوين RFP براي پروژه‌ي طرح توسعه‌ي نرم‌افزار تخصصي GIS با گردآوري و تدوين نيازهاي جديد كاربران 
b) پروژه‌ي صحت‌سنجي اطلاعات GIS 
c) پروژه‌ي طراحي سيستم ارتباط GIS با ساير بانك‌هاي اطلاعاتي شركت نظير كنترل پروژه، PM و بانك اطلاعات ديسپاچينگ 
d) اولويت‌بندي پروژه‌هاي كاربردي مرتبط با GIS 
e) تدوين برنامه‌ريزي آموزشي جهت ارتقاي دانش فني كاربران GIS 
f) برگزاري دوره‌هاي آموزشي مباني و پيشرفته‌ در زمينه‌ي سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي براي مديران و كارشناسان مرتبط 
g) برگزاري دوره‌هاي آموزشي نرم‌افزار در دست تهيه 
h) برگزاري جلسات همايش داخلی مرتبط با پروژه GIS شركت 
i) برنامه‌ريزي براي شرکت مديران و کارشناسان در همايش های مرتبط با GIS در خارج از شرکت 
j) تداوم انتشار خبرنامه‌ي داخلي GIS شركت و بروزرساني سايت اينترنت GIS 
k) توليد، جمع‌آوري و آماده سازي داده هاي مكاني و توصيفي كاربردي جهت اتصال نرم‌افزار در دست تهيه به نرم افزارهاي تخصصي صنعت برق 
l) استفاده از امكانات سيستم GIS در پروژه‌ي پيش‌بيني بار پست‌هاي انتقال و فوق‌توزيع 
m) برنامه‌ريزي و تهيه‌ي تفاهم‌نامه‌ي مناسب براي تعامل سازنده و تبادل مناسب اطلاعات با سازمان‌ها و ارگان‌هاي مرتبط در استان

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 24 تیر 1393 15:46

سایر خبرهای مرتبط