منو


تاریخچه

مقدمه

براي اولين بار در اواسط دهه 1960 در ايالات متحده کار بر روي اولين سيستم اطلاعات جغرافيايي آغاز شد. در اين سيستم ها عکس هاي هوايي، اطلاعات کشاورزي، جنگلداري، خاک ، زمين شناسي و نقشه هاي مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند. 
در دهه 1970 با پيشرفت علم و امکان دسترسي به فناوري هاي کامپيوتري و تکنولوژيهاي لازم براي کار با داده هاي مکاني، سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)، براي فراهم آوردن قدرت تجزيه و تحليل حجم هاي بزرگ داده هاي جغرافيايي شکل گرفت. 

در دهه هاي اخير به سبب گسترش تکنولوژي هاي کامپيوتري،سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي امکان نگهداري به روز داده هاي زمين مرجع و نيز امکان ترکيب مجموعه داده هاي مختلف را به طور مؤثر فراهم ساخته اند. 
امروزه GIS براي تحقيق و بررسي هاي علمي، مديريت منابع، ذخاير و صنايع وهمچنين برنامه ريزي هاي توسعه اي به کار گرفته مي شود. 

سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي قبلاً در فرم نقشه هاي خطي و دادههاي آماري مورد استفاده بوده و اغلب موارد GIS بخش توصيفي عوارض زمين را دربر ميگرفت و بدين ترتيب قريب يكصد سال در ارائه خدمات به علوم و فنون مورد بهره برداري قرار گرفته بود و تجديد حيات خود را از سال 1960 ميلادي آغاز نموده و طي پنج دوره سير تحول ادامه مي يابد. 

مرحله اول: از سال 1960 م شروع و با استفاده از كامپيوتر و گرافيك كامپيوتري دگرگوني عظيمي در ارائه كارها كسب گرديد و با جمع آوري داده ها و كدگذاري آنها تصاوير و نقشه هايي توليد نمودند كه قابليت تحليلي آن به صورت ساده نوعاً محدود به طبقه بندي كاربري اراضي و چشم انداز تركيب و جايگذاري لايه هاي اطلاعاتي داشته كه با روش ترسيم دستي نيز امكان پذير بودند به همين دليل بي تفاوتي و عدم استقبال كاربران را در پي داشت. 

مرحله دوم:از سال 1970 م آغاز شد كه اساساً تاكيدي بر تحليل هاي GIS پيشرفته و مدرن آن دوره از جمله: 
- ادغام تكنيكهاي آماري و نقشه اي 
- معرفي روش هاي تحليلي فضايي پيشرفته تر 
- معرفي نمايشهاي گرافيكي متنوع تر از نقشه ها كه موجب مقبوليت گرديد. 

مرحله سوم: از سال 1970م شاهد فعل و انفعال مهمي با ديگر تخصص ها و رشته هاي علمي بوده و نياز به تحليل هاي قابل پيش بيني جهت مدل هاي بهتر مورد تاكيد قرار گرفت و اهميت تاثير اطلاعات جغرافيايي را در پي داشت. 

مرحله چهارم: از اواخر دهه هفتاد تا اواسط دهه 80 ميلادي ادامه يافت و با معرفي كامپيوترهاي كوچك و مراتب ارزانتر برنامه هاي ساده با توانايي نمايش آسان اطلاعات جغرافيايي و تكثير توانايي هاي تحليلي و گرافيكي و استفاده سيستمهاي شبكه اي متمركز و غير متمركز پذيرش و مقبوليت عمومي پيدا كرد. 

مرحله پنجم: بسياري از فعاليتهاي جاري مربوط به GIS طي اين دوره انجام يافته است در اين دوره GIS به صورت دانش پويا و متمركز و با رشد سريع ظاهر شده و در ذخيره و پردازش و تحليل و نمايش داده هاي فضايي و غير فضايي(نقشه و داده هاي آماري) پيشرفت فوق العاده اي داشته است. همچنين سيستم اطلاعات جغرافيايي در ارتباط با دانش سنجش از دور و فتوگرامتري تحول چشمگيري پيدا نمود كه مي توان به تركيب داده هاي ارتفاعي و مسطحاتي و تفسير اشاره نمود.
 

آخرین ویرایش در تاریخ پنج شنبه, 28 فروردين 1393 11:25

سایر خبرهای مرتبط