پست سيار 63 به 20 كيلوولت مهريز برق دار شد

مرداد 05, 1393
پست سيار برق63 به 20 كيلوولت به محل پست 63 به 20 كيلوولت مهريز حمل و برق دار شد و مورد بهره برداري قرار گرفت. مجري طرح پست برق منطقه‌اي يزد مهندس حميد رضا افتخاري با بيان اين خبر…پیوندها

اخبار فناوری