معاون منابع انسانی برق منطقه‌ای یزد عضو کارگروه تخصصی آموزش توانیر شد

بهمن 19, 1394
معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای یزد به‌عنوان عضو کارگروه تخصصی آموزش و تامین نیروی انسانی کمیته‌ی سرمایه انسانی شرکت توانیر منصوب شد.
پیوندها

سایر خبرهای مرتبط