اهداء ماکت پست ۶۳/۲۰ کیلوولت به موزه برق توسط شرکت برق منطقه‌ای یزد

شهریور 09, 1394
ماکت پست ۶۳/۲۰ کیلوولت برق، توسط شرکت برق منطقه‌ای یزد به نمایشگاه دائمی سیر تحول برق اهدا شد.
پیوندها

سایر خبرهای مرتبط