ديدار مدير عامل شركت برق منطقه اي يزد ، با نمايندگان مردم استان

مهر 05, 1393
محمد حسن صباغ زادگان مدير عامل شركت برق منطقه اي يزد به همراه تعدادي از معاونين با حضور دردفتر محمد صالح جوكار نماينده مردم يزد واشكذر در مجلس شوراي اسلامي با وي ديدار و گفتگو…
پیوندها

اخبار فناوری