انتصاب اعضای کارگروه مدیریت تامین و توسعه نرم‌افزار شرکت برق منطقه‌ای یزد

شهریور 03, 1395
طی احکامی از سوی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد اعضای کارگروه مدیریت تامین و توسعه نرم‌افزار منصوب شدند.
پیوندها

سایر خبرهای مرتبط